Ścieżki rowerowe2015-04-29  

Przez  Obre oraz obszar w jego okolicach przebiegają  ścieżki rowerowe oraz znakowane szlaki wycieczek rowerowych.

Najbardziej znane i uczęszczane to szlak brązowy i szlak niebieski.

Szlak brązowy - 'Kąpielisko Krutla'

Wolsztyn - Niałek Wielki - Jezioro Święte - Obra - Berzyna - Wolsztyn

Trasa o długości 17 km prowadzi z Wolsztyna do kąpieliska nad Jeziorem Świętym.

Po drodze, w miejscowości Obra zobaczyć można cenne zabytki, pocysterskich obiektów sakralnych a także przystań żeglarską

nad Jeziorem Berzyńskim w Niałku Wielkim.

Szlak niebieski - 'Ptasi Raj'

Trasa o łącznej długości 9 km, prowadzi wokół Jeziora Berzyńskiego, w większości na wale i zarośli, w których można napotkać

rzadkie ptaki, m.in. czajki.