Organizacje2015-04-29  

Uczniowski Klub Sportowy „Mustang” Obra

Gimnazjum w Obrze, ul. Szkolna 19, 64-211 Obra


Ludowy Zespół Sportowy "Znicz" Obra

ul. Wolsztyńska, 64-211 Obra (adres do korespondencji: ul. Jeziorna 10, Obra)


Ochotnicza Straż Pożarna w Obrze

ul. Cmentarna 5A 64-211 Obra

e-mail: osp.obra@wp.pl 

www.ospobra.bior.pl


Koło Gospodyń Wiejskich