ZEBRANIE WIEJSKIE!2015-06-29  

07 lipca 2015r. godz 19:00 w Sali Wiejskiej w Obrze odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:
- Omówienie szkodliwości lokalizacji budowy  kompostowni na Krutli.
- Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady Sołeckiej.

Prosimy wszystkich mieszkańców o przybycie, ponieważ temat kompostowni to sprawa bardzo poważna i dotyczy całej naszej społeczności.